Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кой има правото да получи информация за самоличността на притежателите на моторни превозни средства, на които са наложени глоби за неплатени такси на територията на Унгария на основание чл. 37а, ал. 2 от Наредба №I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Какви са изискванията, за да се приеме, че е налице непълнота и грешка по смисъла на пар. 1, т. 16 ДР ЗКИР?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранимира Митушева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Допустим критерий по чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП ли е изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност“?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павлина Найденова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Как се определя "невярната" информация при заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д, ал. 1, предл. първо ЗЗП?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Какви са изискванията за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит и неговото упражняване във връзка с реалността на доставките?
Относно документалната обоснованост на стопанските операции за целите на корпоративното облагане, дефинирана в чл. 10 ЗКПО.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Александър Митрев

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Как следва да се тълкува едновременното наличие на пътни знаци Д21 “Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” и В28 “Забранено е паркирането”, допълнителна табела Т18.1 “Принудително отстраняване на ППС” и две допълнителни табели Т17, върху които е изписано съответно “1 място” и "до 3 часа"?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кои лица имат правен интерес да участват в съдебните производства по оспорване на акт на орган по приходите и възможно ли е конституиране на заинтересовани страни според нормите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс?
Кога настъпва данъчното събитие по отношение извършване на услуги по смисъла на чл. 9 ЗДДС, в случаите на предаване от изпълнителя и приемане от възложителя?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христо Койчев

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Как се прилага разпоредбата на чл. 118, ал. 10 ЗДДС, регламентираща задължение за данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Как се прилага нормата на чл. 104, ал. 5 ЗОП (проверки и разяснения по заявените от участниците данни)?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мира Райчева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кой е основният критерий, определящ валидността и законосъобразността на инвестиционните проекти и разрешенията за строеж?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранимира Митушева

12336 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form