Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Кои строежи се класифицират като категория шеста, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ във връзка с чл. 147 ЗУТ?
Може ли строежът да е законен, при положение че не е предвиден с влязъл в сила ПУП?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мариета Милева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Кой административен акт е предмет на спора при обжалване на отказ за регистрация по Закона за ДДС, потвърден с решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"?
Допуска ли се образуването и разглеждането на дело срещу акт на администрацията, различен от този, посочен в закона, и какви са последиците от това за допустимостта на съдебното решение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Александър Митрев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Липсата на фактически и правни основания представлява ли самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт по чл. 146, т. 2 АПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какво е последствието от непредставяне на поисканите по реда на чл. 183 ГПК оригинали на първичните счетоводни документи или официално заверен препис тях?
За кои активи възниква право на данъчен кредит към датата на регистрацията, съгласно нормата на чл. 74, ал. 2 ЗДДС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослав Мирчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какви са нормативните изисквания за признаване на професионални квалификации в Република България съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК)?
Какъв е процедурата за признаване на професионални квалификации за регулираната професия "зъботехник"?
Какъв е срокът за произнасяне на решение от компетентния орган при постъпило заявление за признаване на професионална квалификация?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какъв е обхватът на съдебния контрол за законосъобразност при акт, постановен при оперативна самостоятелност, съгласно разпоредбата на чл. 169 АПК приложим на основание чл. 214 ЗОП?
Дали комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП нарушава изискването за законосъобразност на акт, постановен при условията на оперативна самостоятелност, като въвежда изискване, което не е изрично предвидено от възложителя, съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Татяна Хинова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как се тълкуват разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), които определят статутът на преместваемите обекти и как те да се разграничат от строежите?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранимира Митушева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как трябва да се тълкува чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО и чл. 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно националната правна уредба за налагане на мерки имуществени санкции и запечатване на търговски обект, които се обжалват пред различни съдилища при едно и също неизпълнение на данъчно задължение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Якимова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какви са изискванията, за да се приеме, че е налице осъществяване на доставка на стоки или услуги в съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 168, б. а) от Директива 2006/112, което обосновава правото на приспадане на ДДС?
Каква е необходимата документална обосновка, която трябва да съществува, за да се докаже наличието на доставка на стоки или услуга, както и използването им от данъчно задълженото лице за облагаемите му доставки?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Якимова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои лица попадат в кръга "осигурени лица" по смисъла на чл. 10 КСО и имат право да получават парично обезщетение от осигурителен фонд "Безработица"?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

12371 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form