Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Околна среда

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на околната среда.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Има ли основание за отнемане на разрешението на организация по оползотворяване при представяне на неверни сведения в документи за изпълнение на задълженията и целите по чл. 14, ал. 1 и/или чл. 15 от ЗУО?
Какви са изискванията към организациите по оползотворяване относно документацията и отчетите, които трябва да предоставят на министъра на околната среда и водите, за да докажат изпълнението на задълженията си?
Какви са задълженията на лицата, които извършват дейности по оползотворяване, рециклиране или обезвреждане на отпадъци, по отношение на годишните отчети, които трябва да предоставят съгласно Наредба №1/2014 г.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Гунчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилагат изискванията докладът по ОВОС: да бъде изготвен съгласно изискванията за всичкообхватен анализ на предполагаемото замърсяване от всички възможни източници през всички сезони и за предоставяне на достатъчна информация за въздействието на оценяваната инсталация върху населението и околната среда; да взема предвид компонентите и факторите на околната среда, включително съществуващото замърсяване на атмосферата, и да използва подходящи модели за пресмятане на възможните вредни условия; да предоставя всички необходими данни за отпадъците, включително техния произход, физически и химически характеристики, както и информация за третирането им, съобразно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е обхватът на приложимостта на разпоредбата на чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие относно прекратяването на процедурата при наличие на пясъчни дюни в зони "А" и "Б" или в урбанизираните територии на населените места по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие?

Каква е дефиницията на пясъчните дюни според пар. 1, т. 4 Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и какви са основните видове дюни?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Гунчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли да има регистрация по чл. 229, ал. 1 ЗВМД (Закона за ветеринарномедицинската дейност) за стопанисван обект, в който се съхранява отработена растителна мазнина?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Нели Дончева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е процесът на получаване и обработка на становища за допустимост на инвестиционни предложения в рамките на управлението на речните басейни и рискът от наводнения, какви са задълженията на директорите на РИОСВ и БДЗБР, както и последствията от получаването на отрицателно становище по отношение на продължаване на процедурата по ОВОС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Стоева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно доказателствената сила на официално заверените преписи от официални документи.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно прилагането на карти на уязвимите при заливане територии, които ще бъдат наводнени от високата вълна при разрушаване на язовирната стена или изпускане на водни обеми от язовир.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form