Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Лични данни

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи защитата на личните данни.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Законосъобразно ли е обработване по см. на чл. 6, пар.1, б. в ОРЗД вр. чл. 4, пар.2 ОРЗД, от „ЕОС Матрикс“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни, и в качеството му на институция по чл. 4, ал. 1, т. 2 Наредба №2 от 16 юли 2009г. вр. чл. 2, ал. 2, т. 12 ЗК, след придобиване на основание договор за цесия на вземане на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД за задължение по договор за кредит, при изпълнение на законовото задължение на „ЕОС Матрикс“ ЕООД по чл. 10, ал. 1 Наредбата?
Налице ли е право на субекта на данни да поиска от администратора „ЕОС Матрикс“ ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни по кредита в хипотезата на чл. 17, пар.1, б. а ОРЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Димитров

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Отговаря ли националното законодателство, което предвижда съхранение на лични данни до смъртта на лицето, включително когато то е реабилитирано, на изискванията на Директива 2016/680 и Хартата на основните права на ЕС, по отношение на принципа на пропорционалност и свеждането на данните до минимум?
Необходимо ли е администратора на лични данни периодично да проверява дали съхранението на биометрични и генетични данни за осъдителни присъди все още е необходимо за целите, за които са били обработвани, и съответно да признава правото на субекта на данни на изтриване или ограничаване на тези данни?
Следва ли българското законодателство да направи промени за транспониране на Директива (ЕС) 2016/680, включително за установяване на срокове за изтриване и периодичен преглед на личните данни от администратора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

Какви са задължителните елементи, които трябва да се докажат, за да бъде удовлетворен иск по чл. 82 ОРДЗ?
В какви случаи субектът на данни може да предяви иск за обезщетение за претърпени вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни?
Каква е правната процедура за предявяване на иск за обезщетение при нарушени права по ОРДЗ съгласно националната нормативна уредба?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Каква е отговорността на НАП като администратор на лични данни съгласно чл. 82, пар. 1 и пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679?
Може ли НАП да се освободи от отговорност по смисъла на чл. 82, пар. 3 от Общия регламент за защита на данните, ако не докаже, че по никакъв начин не е отговорен за събитието, причинило вредата?
Санират ли последващите действия на НАП предходното бездействие и освобождават ли го от отговорност за неимуществени вреди, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и решение на СЕС по дело С-340/2021?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Петрунов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

Какви са необходимите условия за възникване на право на обезщетение по чл. 82, пар. 2 от Регламент №2016/679?
Кои са критериите за определяне подходящи ли са приложените от администратора организационни и технически мерки за защита на лични данни съгласно членове 24 и 32 от Регламент №2016/679?
Кой носи тежестта за доказване на обстоятелството, че приложените мерки по чл. 32 от Регламент №2016/679 са подходящи в исково производство за обезщетение по чл. 82 от същия регламент?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Йовка Дражева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

Какви са условията за предявяване на иск за обезщетение по чл. 82, пар. 1 ОРДЗ и какви доказателства са необходими, за да се установи претърпяна вреда и причинна връзка със съответното нарушение на ОРДЗ?
Какви са процедурните правила, които се прилагат при искове за обезщетение за нарушения на правата по ОРДЗ съгласно националното законодателство?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form