Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Транспорт

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на транспорт.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

201 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти юли две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ПЕТКОВ Членове: КРАСИМИР КЪНЧЕВ ТАНЯ ДАМЯНОВА при секретар Станка Ташкова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Таня Дамянова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка чл. 216, ал. 1 и ал. 7 Закона за обществените поръчки (ЗОП). Образувано е по касационна жалба на кмета на община Сатовча против решение №г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по преписка №г., с което е отменено като незаконосъобразно решение №г. на кмета на община Сатовча за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на община Сатовча, уникален номер на поръчката в РОП 00637-2024-0002. В касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение, отнасящи се към касационните отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3, предл.І и ІІІ от АПК- противоречие с материалния закон и необоснованост. Касационният жалбоподател счита за неправилни и необосновани изводите на КЗК, че не е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Дамянова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са три отделни хипотези, предвидени в законодателството, в които може да се приложи мярката "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" според чл. 171, т. 5, б. б ЗДвП?
При какви обстоятелства административният орган е задължен да приложи предвидената по закон мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство" съобразно нормата на чл. 171, т. 5 ЗДвП?
Каква е целта на предписанието за прилагане на мярката "преместване на паркирано пътно превозно средство" и какво е основанието за неговата императивност според законодателството?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Кънчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

На базата на кои конкретни основания може да бъде прекратена регистрацията на превозно средство според Наредба №I-45/2000 г.?
Какви са изискванията и процедурата за прекратяване на регистрацията на ПС с нерегламентирани табели, според разпоредбата на чл. 18а, ал. 5 Наредбата?
Кое условие трябва да бъде изпълнено преди прекратяването на регистрацията на превозното средство, според нормата на чл. 19, ал. 3 Наредбата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Компетентен ли е кметът на общината да посочи конкретни служители на службата за контрол като органи, които са оправомощени да прилагат принудителните административни мерки?
Може ли търговско дружество, чиито едноличен собственик е общината, да осъществява властническо административно правомощие по прилагане на принудителни административни мерки?
Необходимо ли е изрично нормативно регламентиране, за да се определи органът за прилагане на принудителни административни мерки, или кметът на общината може директно да оправомощи тези служители?
Допустимо ли е паркиране на моторно превозно средство в зона, определена за платено паркиране, ако плащането за паркиране не е извършено към установения за валидността му момент?
Възможно ли е установените в Генералния план за организация на движението правила и забрани да имат правно действие за продължителен период от време, въпреки ограниченията на срока на валидност до 5 години?
Има ли законово основание министърът на регионалното развитие и благоустройството да регулира условията и реда за организиране на движението по пътищата чрез издаване на наредби, одобрявани от кметовете на съответните общини?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Каква е ролята на обясненията и сведенията като доказателствени средства в административното производство и как се придобиват те според разпоредбите на АПК?
Как се разграничават различните видове принудителни административни мерки и каква е тяхната цел и характеристика според Закона за автомобилните превози и Закона за административните нарушения и наказания?
Какъв е срокът на действие на процесните принудителни административни мерки и как зависи той от действията на субекта, към когото се налагат мерките?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се тълкува понятието “товароподемност” по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата като „максималната обща маса на товара" или "максималният брой пътници", които пътното превозно средство конструктивно е предназначено да превозва?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Явор Колев

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кой има правото да получи информация за самоличността на притежателите на моторни превозни средства, на които са наложени глоби за неплатени такси на територията на Унгария на основание чл. 37а, ал. 2 от Наредба №I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Как следва да се тълкува едновременното наличие на пътни знаци Д21 “Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” и В28 “Забранено е паркирането”, допълнителна табела Т18.1 “Принудително отстраняване на ППС” и две допълнителни табели Т17, върху които е изписано съответно “1 място” и "до 3 часа"?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно характера на обясненията и сведенията, събрани в хода административно производство и тяхната доказателствен сила.
Относно превозът и на лица срещу заплащане без необходимия лиценз.
Относно характера на принудителната административна мярка по чл. 106, ал. 1, т. 4, б. б ЗАвтП и критериите за прилагането ѝ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form